fbpx

1. De premie voor de hotelsector

De coronaviruscrisis is er een zonder weerga, zeker voor de hotelsector. Daarom kunnen Brusselse hotels en aparthotels onder bepaalde voorwaarden Geweststeun krijgen tot 200.000 euro per vestiging en maximaal 800.000 euro per onderneming. De premieaanvraag moet uiterlijk op 13 november worden ingediend.

Alles weten over deze premie: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/covid-premie-hotelsector.
De premie wordt zo snel mogelijk in een enkele keer uitbetaald. Uiterlijk op 31 december 2020 zal de toekenningsbeslissing aan u worden betekend.

De premie aanvragen

2. De premie voor de evenementensector

Het Brusselse Gewest ondersteunt de zwaar door de COVID-19-crisis getroffen ondernemingen van de Brusselse evenementen-, culturele en toerismesector en van het nachtleven. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen in deze sectoren een premie krijgen van 3.000 tot 9.000 euro. De premieaanvraag moet tussen 4 november en 4 december 2020 worden ingediend. Nu al kunt u nagaan of u ervoor in aanmerking komt. Is dit het geval? Dan kan u de nodige documenten voorbereiden met het oog op de premieaanvraag.

Alles weten over deze premie: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-event

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal de steun in één keer aan u uitbetalen.

De premie voor de culturele en creatieve sector

De maatregelen die werden getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken hebben nooit geziene gevolgen voor de Brusselse economie. De culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de crisis, worden evenwel door het Gewest ondersteund. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een premie van 4.000 euro krijgen. Uiterlijk op 23 november 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend.

Alles weten over deze premie: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-cultuur

Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten zal de premie in een enkele schijf binnen de maand na uw aanvraag worden uitbetaald.