fbpx

Zelfstandigen hebben bij regering De Croo gehoor gekregen om hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) fiscaal af te trekken, ondanks een uitstel van betaling van hun sociale bijdragen.

Zelfstandigen die sparen via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), kunnen die premies fiscaal in mindering brengen op voorwaarde dat zij sociale bijdragen betalen. Naar aanleiding van de coronacrisis kunnen zelfstandigen dit jaar echter uitstel vragen voor het betalen van hun sociale bijdragen. Dit zou tot gevolg hebben dat zij de betaalde premies voor het VAPZ volgend jaar fiscaal niet in mindering zouden kunnen brengen.

Eenmalige tolerantie om fiscale aftrek toe te passen

Daarom heeft de regering op advies van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen van Zelfstandigen, beslist om een eenmalige tolerantie toe te staan en de fiscale aftrek toch te laten toepassen, ook al hebben de zelfstandigen de betaling van hun sociale bijdragen uitgesteld.

Naar onze mening is dit niet meer dan normaal, nu de zelfstandigen niet worden “vrijgesteld” van de betaling van de sociale bijdragen maar wel een “uitstel” krijgen voor de betaling ervan. Dit is dan ook een logische beslissing.

Wat betekent dit concreet voor u?

Heeft u ook gebruik gemaakt van het uitstel van betaling van sociale bijdragen? Hou er dan wel rekening mee dat u in 2021, zowel de uitgestelde sociale bijdragen voor 2020, als de bijdragen voor 2021 zal moeten betalen om uw premie van het VAPZ in 2022 in mindering te kunnen brengen.

Dit jaar kan u hoogstens 8,17% van uw netto belastbaar inkomen storten en dit bedrag mag voor 2020 niet hoger zijn dan 3.291,30 euro. Voor een sociaal VAPZ mag u 9,40% van uw netto belastbaar inkomen storten, met voor 2020 een maximum van 3.786,81 euro.