fbpx

De federale regering heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend. Deze verlengt de modaliteiten voor de betalingsfaciliteiten voor en de vrijstelling van sociale bijdragen voor de zelfstandigen getroffen door de gevolgen van Covid-19. Deze maatregel beoogt de bijdragen die verschuldigd zijn tot eind 2020.

Tot dusver konden de zelfstandigen getroffen door de coronaviruscrisis, naast de mogelijkheden tot vermindering van hun sociale bijdragen voor 2020, een vrijstelling van of een uitstel met een jaar verkrijgen voor hun sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020.

De regering heeft aan de sociale verzekeringsfondsen gevraagd om deze mogelijkheden te verlengen naar het 3de en het 4de kwartaal van 2020:

  • Het uitstel is gericht op alle zelfstandigen getroffen door de gevolgen van de coronavirusepidemie, ongeacht of zij actief zijn in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerde. De verhogingen zullen worden geschrapt op het moment van de effectieve betaling een jaar later en intussen blijven alle sociale rechten behouden (arbeidsongeschiktheid, ouderschapsverlof, enz.).
  • De vrijstelling is enkel gericht op de zelfstandigen in hoofdberoep of actief na de pensionering die getroffen zijn door de crisis.
  • De zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden, kunnen bovendien een vermindering aanvragen van hun sociale bijdragen tot het einde van het jaar, zoals al het geval was.

Ter herinnering, om te genieten van de vrijstelling, het uitstel of de vermindering van de sociale bijdragen, zijn de sociale verzekeringsfondsen het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen. Het formulier om van deze maatregelen te genieten werd al vereenvoudigd.

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u (behalve op vrijdag van 13u tot 16u).