fbpx

Het SDZ is tevreden met het politieke akkoord dat de federale regering toelaat te beschikken over de bijzondere machten in het kader van de coronaviruscrisis. Onze Federatie vraagt aan de federale regering om dringend haar bijzondere machten te gebruiken teneinde nieuwe hulpmaatregelen voor de ondernemingen in gang te zetten.

Het SDZ feliciteert de tien politieke partijen die hun verantwoordelijkheden hebben genomen om de federale regering toe te laten te beschikken over de bijzondere machten in het kader van de coronaviruscrisis.

Bovendien vraagt het SDZ aan de federale regering haar bijzondere machten te gebruiken teneinde dringend een reeks concrete maatregelen voor hulp aan de ondernemingen in gang te zetten.

Het SDZ geeft een aantal voorbeelden van zulke maatregelen :

  • de oprichting van een federaal fonds van schadeloosstelling ten gunste van de ondernemingen die het slachtoffer zijn van de crisis;
  • de vervanging van de wachtperiode van één maand ten laste van de werkgevers, door een onmiddellijke ten laste neming door het RIZIV van het gewaarborgd maandloon in geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer wegens het coronavirus;
  • de mogelijkheid voor de zelfstandigen en de bedrijfsleiders om betalingsfaciliteiten te bekomen alsook vrijstellingen van fiscale verwijlinteresten (belastingen, BTW…) ;
  • de mogelijkheid voor de zelfstandigen om de terugbetaling te bekomen van hun voorafbetaalde belastingen ;
  • de vrijstelling of althans het uitstel, zonder verhogingen, van belastingen en taksen voor ondernemingen benadeeld door de crisis…

Tenslotte vraagt het SDZ dat deze maatregelen onbeperkt toegankelijk zouden zijn voor iedere zelfstandige of onderneming benadeeld door de crisis, teneinde een enorme reeks faillissementen te voorkomen in de komende weken en maanden.